Ny bygg.

Vi tek tilbygg, garasje, nøst osv.

Kontakt oss om løsning og pris.


Rehabilitering.

Vi tek rehabilitering, opppussing, gulv osv.

Kontakt oss om løsning og pris.


Takskift.

Vi tek takskift, forarbeid, råteskader osv.

Kontakt oss om løsning og pris.


Bad.

Vi tek bad, forarbeid, råteskader osv.

Kontakt oss om løsning og pris.


Kjøkkenmontering.

Vi tek kjøkkenmontering, forarbeid, nye vegger osv.

Kontakt oss om løsning og pris.